Układ hamulcowy, cz. 1 - Wymiana płynu hamulcowego, odpowietrzanie

Autor: Tool

Poziom trudności - łatwy

Co dwa lata należy wymienić płyn w układzie hamulcowym. Płyn hamulcowy z czasem chłonie wodę oraz utlenia się przez wahania temperatur. Jeśli zdecydujesz się na samodzielną konserwację układu hamulcowego - zachowaj czystość w miejscu pracy i zwiększoną staranność.

Do DR650 używa się płynu DOT-4.

Do usuwania płynu z układu hamulcowego służą odpowietrzniki na zaciskach hamulców (Rys 1. jako 11). Są to wrażliwe na uszkodzenia śruby drążone, które przed odkręceniem należy spryskać środkiem do rozpuszczania korozji. Wypompowany płyn jest zastępowany świeżym płynem dolewanym do otwartego zbiorniczka (Rys 2.).

Rys. 1
Rys. 1

Otworzyć pokrywę zbiorniczka płynu hamulcowego, nie zapominając o ułożeniu szmat wokół zbiorniczka (Rys 2.). Odkręcić nieco odpowietrznik, zacisku hamulca za pomocą klucza oczkowego i nasunąć na niego odpowiedni przewód elastyczny nie zdejmując klucza oczkowego. Koniec przewodu włożyć do naczynia w którym ma być zbierany stary, zużyty płyn hamulcowy.

Rys. 2
Rys. 2

Pociągnąć dĽwignię ręczną do końca, przez co niewielka ilość płynu zostanie przetłoczona do przewodu. Trzymając dociśniętą dĽwignię hamulca, dokręcic odpowietrznik (Rys 1. jako 11), po czym można zwolnić dĽwignię. Powracający w pierwotne położenie tłok pompy hamulcowej zasysa płyn hamulcowy ze zbiorniczka.

Te czynności są powtarzane tak długo, aż zbiorniczek zostanie prawie całkowicie opróżniony. Napełnić zbiorniczek świeżym płynem i tłoczyć go w dalszym ciągu. Zużyty płyn jest całkowicie usunięty, jeśli z przewodu do naczynia u dołu wypływa przezroczysty płyn. Nie można dopuścić do tego by zbiorniczek został opróżniony do końca, aby do przewodu nie dostało się powietrze.

Podczas odpowietrzania układu hamulcowego postępuje się tak samo. UWAGA - Odpowietrzanie jest konieczne, jeśli przy hamowaniu dĽwignia ręczna ustępuje pod niewielkim naciskiem.

Jeśli w motocyklu są dwa hamulce tarczowe na kole (w Suzuki DR nie występuje), te czynności muszą byą powtórzone przy drugim zacisku. Po zakończeniu wymiany dopełnić zbiorniczek do wymaganego poziomu, zamknąć go i wytrzeć wszystkie miejsca zwilżone płynem. Działanie hamulców sprawdza się przez kilkakrotne naciśnięcie dĽwigni. Konieczne jest sprawdzenie układu przed wyjazdem!

Help: Michael Pfeiffer, Fiszki Suzuki DR 650